Agility

Hundträning  ❤ Agility = Sant!

Från aktivering till blod, svett och tårar

Efter 20 år i agilitysporten har jag sett hur agilityn har utvecklas från att ha varit en kul aktivering för sin hund till en av de absolut mest krävande hundsporterna som vi ser idag.

Jag älskar hur man på senare år har utvecklat sporten till att handla mer och mer om hundträning. För att kunna tävla på högre nivåer behöver man kunna träna hunden att utföra alla hinder med precision, målmedvetenhet och fart. Man behöver ha byggt upp en handlingssystem som hunden förstår även i full fart och hög stress. Och man behöver ha lärt in olika muntliga signaler som hunden ska lystra till även med mycket störning. Man behöver inte vara atlet själv för att kunna utöva sporten, utan med bra hundträning och fokus på att bygga upp kunskaperna från grunden kommer man långt.

Det är grundträningen som avgör

Grundträning är a och o och något som jag lägger mycket vikt vid. Jag ser många grundläggande kunskaper som man behöver lägga fokus på innan man börjar träna agility på hinder. Steg ett i träningen är alltid att skapa en förståelse hos hunden. Denna förståelse bygger ett självförtroende hos hunden och först när självförtroendet är på plats kan vi börja utmana för att få ökad förståelse och skicklighet.

I min agilityträning utgår jag först och främst från kanadensiska Susan Garrett’s handlingssystem Handling 360. Susan Garrett är en fenomenal hundtränare och agilityhandler och har tävlat med flertalet hundar på hög nivå, trots att hon numera är långt över 50 år. Hos Susan har jag hämtat mycket inspiration det senaste året. Anledningen att H360 tilltalar mig är att det är ett system som utgår från grundträning, att man bygger upp hundens och ägarens färdigheter i lager och på så sätt får god förståelse och högt självförtroende hela vägen igenom.

Agility – en hundsport för alla!

Jag älskar H360 för att det tillåter alla att utöva agility. Mitt mål har alltid varit att alla ska kunna utöva agility. Oavsett ålder, kön, rörelseförmåga eller liknande. Alla har olika förutsättning men alla kan träna hund. Och därmed kan alla utöva agility. Alla kanske inte kan vinna VM, SM eller ens en nybörjarklass. Men alla kan utöva agility och känna samhörigheten och glädjen tillsammans med hunden.

I Handling 360 handlar det först om att väcka en medvetenhet hos hunden för att sedan skapa en klarhet. Klarheten bygger en förståelse och med förståelsen bygger vi självförstående. Och när självförtroendet är på plats kan man börja introducera utmaningar för hunden för att testa hundens kunskaper. Och det är så förmågan att utöva agility på bästa möjliga sätt byggs.

freddyagility2

Betydelsen av muntliga signaler

Något som skiljer Handling 360 från många andra sätt att springa agility är de muntliga signalerna. I H360 finns det flera muntliga signaler som ska hjälpa hunden att navigera sig igenom en agilitybana. Traditionellt är det inte så vanligt med muntliga signaler i agilityn, utan vi förlitar oss ofta på vårt kroppsspråk. Det fungerar bra så länge man hinner med hunden så att den kan se vad vår kropp visar. I vissa situationer är detta inte möjligt och för en del är det i princip aldrig möjligt att hinna med sin hund eftersom den är så pass mycket snabbare. Ju större skillnad mellan ens egna hastighet på banan och hundens hastighet på banan desto större behov för muntliga signaler och en vältränad hund.

Därmed inte sagt att vi inte ska använda vårt kroppsspråk. Självklart ska vi det, för vår placering, riktning och rörelse ger trots allt mycket information till hunden i de flesta lägen och är ofta det som hunden förlitar sig på mest. Men att även kunna ta till muntliga signaler i situationer då kroppsspråket inte är tillräckligt, det är inte dumt alls och ger dig en stor fördel på banan. Jag tvingar ingen att lära hunden muntliga signaler, men de som gör brukar ha stor nytta av dessa.

Andra inspirationskällor

Självklart är det efter så många år i agilityns magiska värld inte endast Susan Garrett som gjort intryck och inspirerat min träning och undervisning. En annan favorit är slovenskan Siliva Trkman, den trefaldiga världsmästaren, som med flera hundar lyckas prestera i världseliten år efter år, mycket tack vare hennes genomtänkta och lekfulla sätt att träna sina hundar. En annan som jag hämtat mycket inspiration från är vår egen svenska Jenny Damm som även hon har vunnit VM och fortsatt att prestera på topp med alla sina tävlingshundar. Jenny är alltid bäst när det gäller och det imponerar verkligen stort på mig. Polskan Olga Kwiecien är den som har gett mig inspiration och vägledning i träningen av Running Contacts.

Utöver nämnda agilityhandlers finns det mängder av svenska och utländska agilityhandlers som visar upp beundransvärd agility som jag alla inspireras av. Jag försöker att hela tiden ha ett öppet sinne och lära mig nya, innovativa och spännande sätt att köra agility på. Så länge det är kul – det är allt som räknas!

AgilidA’s Agilitystege:

AgilidA arrangerar agilitykurser för alla nivåer. AgilidA har en agilitystege med olika steg som rekommenderas att man följer för bästa möjliga utveckling och för att få de bästa förutsättningarna.

Steg 1 – Agility Foundations: Här läggs den viktiga grunden för den vidare agilityträningen. Passar även unghundar.

Steg 2 – Agility Grund: Här börjar hinderinlärningen och handling tränas på hinder.

Steg 3 – Agility Fortsättning: Här fortsätter träningen med handling på flera hinder och grunderna finslipas.

Steg 4 – Agility Träning: Här börjar vi träna på olika kombinationer i varierande svårighetsgrad.

Temakurser: Motsvarar steg 4 om inget annat anges.

hemsidanagility