Klickerträning

hemsidanklicker

Klickerträning är grunden i all min hundträning. Oavsett om vi pratar vardagslydnad, trix, agilityträning eller problemlösning. För mig handlar klickerträning om mer än själva klickern. Jag använder sällan själva klickern i träningen men klickerträningens tre grundpelare genomsyrar all min hundträning.

Klickerträningen har egentligen funnits sedan 30-talet men det var delfintränaren Karen Pryor som introducerade klickerträningen till hundvärlden för drygt 10 år sedan. Klickerträningen har sedan fått successivt större fäste efter att ha bevisat sin effektivitet.

Om man ska definiera klickerträning kan man göra det genom att säga att klickerträning är en träningsmetod baserad på beteendevetenskap och som bygger på att man markerar önskat beteende och belönar det.

Klickerträningens tre grundpelare:

1. Man lägger fokus på det korrekta beteendet istället för att fokusera (eller straffa) det som hunden gör fel. Det vill säga att man belönar det man vill ha helt enkelt. Vid klickerträning lägger man upp träningen så att hunden hela tiden har en chans att lyckas och successivt höjer man kriterierna för att få hunden att utvecklas mot ett uttänkt mål.

2. Man vill att hunden ska kunna erbjuda beteendet frivilligt utan att man ska behöva locka den att göra det man vill eftersom hunden då får en djupare förståelse för vad den faktiskt gör rätt.

3. Man använder en markör för att berätta för hunden vad som är rätt och att belöning är på väg. Detta ger en möjlighet att förstärka beteendet vid exakt rätt tidspunkt.

Fördelen med klickerträning är att eftersom man fokuserar på det hunden gör rätt och inte det hunden gör fel så får man glada hundar som gärna tränar med en och som inte är rädda att göra fel. Man får ”klickerkloka” hundar som kan tänka själva och som därmed också får stärkt självförtroende och stor mental stimulans.

Klickerträning kan vara knepigt i början men är otroligt utvecklande och spännande. Och roligt! Jag har aldrig älskat hundträning mer än jag gör nu sedan jag startade få upp ögonen för klickerträningens magiska värld!

clicker2