Agility Grund

agilitygrund

Agility Grund är steg 2 i AgilidA’s agilitystege. I denna kurs bygger vi vidare på kunskaperna från Agility Foundations och börjar med hinderkunskaper och handling på hinder. Vi kommer att arbeta för att era hundar ska få en god förståelse för varje hinder och för vad ert kroppsspråk och muntliga signaler betyder.

Kursen är bland annat inspirerad av den kanadensiske hundtränaren Susan Garrett och hennes handlingssystem Handling 360. Ett handlingssystem som bygger på en noggrann grundträning och en djup förståelse hos hunden för både våra kroppsliga och verbala signaler.

Kursen består av 6 kurstillfällen fördelat över 12 veckor. Mellan varje kurstillfälle har kursdeltagarna möjlighet att träna på övningarna hemma med hjälp av det framarbetade kursmaterialet som kursdeltagarna får tillgång till online. På detta vis har man som kursdeltagare också möjlighet att ställa frågor och få hjälp med sin träning även mellan kurstillfällena.

Förkunskaper: Det rekommenderas att man går Agility Foundations  innan Agility Grund men är inget krav. Dock har deltagare som tidigare gått Agility Foundations i AgilidA’s regi förtur till platserna. Hunden ska vara vaccinerad enligt SKK’s rekommendation. Hunden ska kunna träna samtidigt som andra hundar inne i en träningshall.

Innehåll:

– Hinderinlärning.

– Kontaktfältsinlärning på balanshinder.

– Slalomträning via alléslalom och slalombågar.

– Gungbrädan (kontaktfältet, ljudet, rörelsen, springa hela vägen ut).

– Grundstenarna i handling (hur man visar hunden vilken väg den ska).

Intresseanmälan inför nästa uppstart görs till ida(a)agilida.se. Ange namn, telefonnummer, hundens namn, ras samt ålder. Information kommer att skickas ut när det är klart med nästa kursstart.

gungan2

%d bloggare gillar detta: